Що таке зварювання. Історія розвитку

Що ми знаємо про такий технологічний процес, як зварювання. Все про зварювання, хронологія розвитку.

Зварка

Що таке зварювання

Зварювання – технологічний процес, який застосовується в багатьох галузях машинобудування, металургії, будівництва. В даний час зварювальне виробництво, яке досягло великих масштабів, є комплексом виробничих процесів з використанням зварювальної техніки.

Зварка є однією з основ розвитку цивілізації. З першим знайомством людини з металами, з початком їх застосування і обробки, виникла необхідність ремонту металевих предметів.

Перші відомості про процеси зварювання

Ще в давні часи для створення цілісних конструкцій з металевих елементів, стали застосовувати різні методи з’єднання компонентів. Тоді люди лиш починали вивчати все про зварювання. Докази – золоті прикраси з елементами олов’яної пайки, виявлені при археологічних розкопках єгипетських пірамід і поперечний паяний шов на металевих водопровідних трубах Помпеї.

З виникненням виробництва з виготовлення предметів способом лиття розплавленої сировини в підготовлену ємність і подальшим його охолодженням, з’явилося ливарне зварювання. Використовувався метод, при якому деталі, що потребують з’єднанні, містилися в форми, а місце їх злиття заливалося розплавленим металом.

З давніх часів користувалися так званим «ковальським зварюванням», де спочатку метал розігрівали до стану пластичності, а потім в місцях з’єднання скріплювали під пресом. Дана робота здійснювалася в горнах. Ця зварювальний технологія по з’єднанню металів була однією з провідних до кінця 19 століття.

Повага майстрам, які працюють з металом, велика. Саме слово «зварка» походить від злиття двох слов’янських міфологічних персонажів. Бог Сварог – покровитель небесного вогню. Сварожич, син його – бог земного вогню.

Прогрес і розвиток зварювальних процесів

Початок 20-го століття символізує розвиток зварювання, як основного виробничого способу з’єднання металевих конструкцій.

У 1903 році була винайдений ацетиленокислородний зварювальний пальник, що став згодом надійним ацетиленовим генератором.

Пізніше вчені розробили новий, ефективний технологічний метод зварки електричною дугою під флюсом. Застосування такого виду зварки різноманітно, але пріоритет він отримав в мостобудуванні, суднобудуванні, виробництві резервуарів, зведенні металевих конструкцій.

З сорокових років в зварювальному виробництві почали застосовувати вольфрамовий електрод. використовуваний в аргоно-дугової зварки металів і сплавів.

Високий рівень у зварці досягнутий в 60-і роки. Тоді у електрозварюванні почали використовувати кілька типів електродів. Даний процес прискорює плавлення, покращує експлуатаційну динаміку.

Вісімдесяті роки 20 століття ознаменували собою нову сходинку в розвитку зварювальних робіт – почалися розробки газолазерного різання.

В даний час зварювання є провідним технологічним процесом сучасної промисловості.