Як і навіщо проводиться атестація технології зварювання та зварників, алгоритм процесу

Автор | 27.04.2024

Кожне підприємство, яке працює офіційно час від часу, має підтверджувати кваліфікацію своїх співробітників та затверджувати зварювальні технології, які використовує.

сварщик

Атестацію потрібно проводити як майстрів зварної справи, а й інших працівників підприємства.

Контролює цей процес національна агенція контролю зварювання. Ця стаття визначає всі особливості атестації, які ви повинні враховувати.

Атестація технології зварювання

Атестація робітників не є першочерговим завданням на великому виробництві. Насамперед проводиться атестація технологій.

сварка труб

На підставі підсумків саме НАСК даватиме допуск на застосування тієї чи іншої технології на виробництві, що потребує відповідального підходу до підготовки. На допуск до атестації заявка подається організацією та після цього для перевірки приїжджає спеціальна комісія.

Вона визначає достатність необхідного устаткування, наявність кадрових проблем, дотримання трудових, пожежних та інших норм. Для своєї роботи комісія використовує нормативну документацію, виходячи з якої пред’являються вимоги.

Будь-яке підприємство небезпечного виробництва має проводити атестацію технології зварювання, що у законі.

“Також при цьому вивчається доцільність застосування процесів на підприємстві, щоб вироблена продукція на обладнанні, що використовується, відповідала всім показникам відповідності та необхідної кількості. НАКС з’ясовує позитивний і негативний вплив застосовуваних технологій на зварювальний процес в умовах даного підприємства.”

Одночасно з цим комісія перевіряє застосовувані матеріали, в число яких входить крім металу і полімери штучного походження, що використовуються рядом організацій, у вигляді поліетилену, пластику та ін. Все потрібно сертифікувати і контролювати.

Види атестації технології

сварочные технологии

 

Атестація зварювальної технології поділяється на категорії. Основні категорії атестації, що проводяться НАКС на підприємстві, надано нижче:

 • Первинна атестація. Ця атестація застосовується під час запуску на виробництві нового технологічного процесу або при внесенні до технології коригування за рішенням керівництва.
 • Періодична атестація. Проводиться зазвичай із періодичністю одного разу чотири роки. Це справедливо, якщо використовувані технології вже були на атестації раніше та інші технологічні процеси не вводилися. Також її необхідно проводити при тривалому (більше року) невикористанні будь-якої технології.
 • Позачергова атестація зварювальних технологій. Для її проведення потрібен наказ Держгіртехнагляду. Часто вони проводяться раптово, і підприємство може дізнатися про атестацію незадовго до проведення. Таку перевірку Держгіртехнагляд влаштовує, якщо є інформація, що виробництво випускає продукцію з невідповідними характеристиками.

Процес атестації

Для проходження підприємством атестації потрібно щоб серед його працівників вважалося щонайменше один фахівець, який має сертифікат 3 рівня та мінімум 2 атестованих зварювальників, які повинні мати відповідний сертифікат та посвідчення.

аттестация

Без дотримання цих вимог підприємство до атестації не буде допущено. Як зазначалося вище, заявка проходження атестації подається самим заводом. Для цього необхідно направити документи до НАКС, серед яких:

 • статут підприємства
 • план трубопроводів та розташування обладнання в приміщенні
 • “договір з організацією, яка здійснює якісний контроль зварювального з’єднання на підприємстві”
 • сертифікати та документацію на обладнання, що використовується у виробництві, на всі матеріали, що використовуються для виготовлення продукції
 • посвідчення НАКС усіх працівників із обов’язковою відміткою кваліфікації.

Якщо з документами порядок, то підприємство може проходити атестацію. Члени комісії складають план із зазначенням виду та кількості перевірок, способу якісного контролю, умов продовження підприємством своєї діяльності тощо.

При проходженні підприємством атестації воно отримує сертифікат дійсний 4 роки. Отриманий сертифікат гарантує проходження підприємством усіх необхідних перевірок та відповідність необхідним нормам.

Також він є підтвердженням того, що працівники підприємства мають необхідну кваліфікацію, а виробництво відбувається на спеціалізованому устаткуванні та з використанням витратного матеріалу, що пройшли сертифікацію. Далі розповімо про атестацію працівників, оскільки дана тема також заслуговує на увагу.

Атестація працівників

сварочные технологии

Проводити атестацію працівників необхідно постійно: якщо змінюється технологія зварювального процесу, за зміни кваліфікації, після тимчасової бездіяльності.

На відміну від атестації технології атестаційної комісії піддаються виключно працівники підприємства. Спробуймо детальніше розглянути нюанси цього питання.

рівні атестованих працівників

уровни аттестации

Рівень атестації зварювальника ідентичний кваліфікації за винятком того, що кожен рівень кваліфікації присвоюється певним робітникам, які одержують різні категорії:

 • 1 рівень. Складається із звичайних зварювальників, які отримали атестацію НАКС. Ці працівники одержують можливість виготовлення продукції.
 • 2 рівень. Цей старші зварювальники (майстри), які здійснюють контроль роботи зварювальників, і можуть давати їм вказівки усно чи письмово. Також до їх обов’язків входить організація інструктажу.
 • 3 рівень. Складається із технологів, які проводять контроль усіх процесів на підприємстві. Тобто він здійснює додатковий контроль першого рівня після майстра цеху і, таким чином, робить комплексну перевірку процесу.
 • 4 рівень. Є найбільш відповідальним, має на увазі всіх інженерів виробництва. Вони контролюють розробку необхідної документації та креслень, послідовність процесу та більшою мірою несуть відповідальність за готову продукцію.

Види атестації

аттестация сварщика

Атестація зварювальника аналогічно технології поділяється за категоріями:

 • Первинна.
 • Повторне. Потрібно при проходженні курсів НАКС.
 • Позачергова. Відповідає атестації технологій з тим лише відзнакою, що контроль проходить працівник у плані його компетенції.

Комісія з’ясовує відповідність працівника вимогам якості виконання роботи та відповідності їх навичок до кваліфікації. Так би мовити, дозволяють чи ні виконувати їм дані роботи.

Процес атестації

НАКС

Тепер розглянемо перебіг атестації. У цій ситуації комісія на підприємство не приїжджає. Працівнику самому потрібно з’явитися до НАКС із необхідними документами.

Пакет складається із заяви на атестацію, довідки, що підтверджує стан здоров’я, виписка, що підтверджує стаж, документів, що підтверджують освіту, актів, що підтверджують проходження техніки безпеки.

За відповідністю документів усім вимогам працівник отримує допуск до складання іспитів, яких лише два – теорія та практика. Якщо з якоїсь причини не змогли скласти іспит, то через місяць ви маєте право його перескласти.

Хоч як це дивно, але перший іспит практичний. Якщо його не здати, то до теоретичного ви не будете допущені. Такі вимоги пред’являються лише до робітників 1 рівня.

Фахівці наступних, найвищих рівнів атестуються по-іншому. Вони здають лише теорію. Натомість комісія перевірятиме знання вимог усіх технологій зварювання, вибираючи більш вузькоспрямовані, щоб дати об’єктивну оцінку вашого рівня знань.

НАКС

Весь інженерний склад повинен досконало знати всі види зварювання, їх нормативи та необхідний перелік технічної документації.

“Ми б рекомендували вам ґрунтовно вивчити перед атестацією всю необхідну базу, яка пов’язана з технологіями зварювання. Попереднє відвідування курсів підвищення кваліфікації допоможе вам впевнено пройти повторну атестацію. Комісія часто використовує в екзаменаційних квитках матеріал, який вони розглядають на курсах НАСК.”

Крім технічної документації вам також необхідно знати досконально правила та вимоги техніки безпеки перед, у процесі та після закінчення проведення зварювального процесу.

Повинні знати і застосувати практично всі способи якісної перевірки зварного з’єднання, знати існуючі види зварного устаткування і які бувають витратні матеріали, розуміти технології зварювальних процесів і паяння, мати практику усунення недоліків.

Все це викладається на курсах, хоча за бажання ви можете пройти навчання самостійно. Важливо, що ви можете скласти іспит. Знайдете ви самі необхідну інформацію або відвідуватимете курси — це вже другорядне.

І слід враховувати, що працівник, який має будь-який рівень кваліфікації, не виконує своїх обов’язків більше ніж півроку, автоматично вирушає на проходження атестації для підтвердження кваліфікації.

Отримання свідоцтва

Таким чином, при успішній сдачі іспиту працівник отримує свідоцтво про атестацію та спеціальне посвідчення.

свидетельство

Це дає працівникові допуск до виконання всього спектра робіт, що відповідає його кваліфікації. Атестаційні документи видаються всім працівникам незалежно від рівня.

Для зварювальників періодичність атестації складає один раз на два роки, майстер цеху та технолог повинні проходити атестацію кожні 3 роки, інженери складають іспит через 5 років.

У посвідченні міститься вказівка ​​щодо допусків працівника до видів робіт. У посвідченнях зварювальника застосовується символьна абревіатура. Так вказівка ​​РД говорить про допуск працівника до виконання ручного електродугового зварювання.

“Позначення РАД позначає ручне аргонодуговое зварювання з використанням електродів, що не плавляться. Позначення Г відповідає «газовому зварюванню», позначення МП – допуск до зварювання з використанням механізованого напівавтомата, позначення КТС – контактно-крапкової.”

І тому подібне. У професійного зварювальника у посвідченні зазначаються всі можливі категорії, до яких він має допуск.

Замість ув’язнення

На цьому вся інформація про атестацію технології та зварювальників, яка вам необхідна. Комусь такі іспити не подобаються, а деяким вони нагадують про ті досягнення, які вдалося отримати за весь час.

Бажаємо, вам бути таким працівником, який заглянувши на своє посвідчення пишався своєю роботою. Поділіться у коментарях як ви проходили атестацію.

Розкажіть, з якими проблемами ви зіткнулися. Наші читачі можуть знайти у цій інформації багато корисного. Нехай робота приносить задоволення!

Залишити відповідь